Gör barnbilder ljusare vid fotograferingen

Jag gillar ljusare bilder än den person som skapade min kameras automatik. Jag måste därför oftast plussa på lite.

Genom att ställa kamerans exponeringskompensation kan du be kameran sikta på ett ljusare resultat.

Symbolen för exponerings-kompensation som den troligtvis ser ut på din kamera.
Symbolen för exponerings-kompensation som den troligtvis ser ut på din kamera.

Du hittar kompensationen som alternativ i kamerans meny eller som en knapp. Oftast får du hålla ner knappen och samtidigt vrida på det hjul som ökar och minskar. Slå upp i din handbok hur du gör. Det kräver lite finmotorisk träning för att kunna göra snabbt, men det är det värt.

Notera dock att kameran måste vara i läget P, A eller Tv.

Exponeringskompensation är även användbart när kameran i lite svårare ljus gör en felberäkning av ljuset. När det skiljer sig mycket mellan ljusa och mörka partier i bilden kan bilden bli för ljus eller för mörk.

Ett exempel är när jag fotar ett barn som står framför ett stort fönster eller vid en dörröppning. Det starka ljuset lurar kameran lite. Jag får då plussa på lite extra. Detta för att undvika att barnet blir mörkt i en i övrigt ljus bild.

ljusex1
Jag ville ha ljusare resultat så jag ställde upp exponeringskompensationen med ett helt steg.